Naslovnica 

O nama

Naša vizija i strategija

Naše usluge

Referentna lista najznačajnijih klijenata

Kontakt

 
   Izvješće o
   transparentnosti
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AUDIT d.o.o.

Benkovićeva 2
(ured: Metalčeva ul. 5)

10000 ZAGREB 

tel: +385 (0) 1 3667-994
fax: + 385 (0) 1 3667-997
e-mail:
audit-revizija@audit.hr 

MOORE GLOBAL NETWORK Ltd.

Tvrtka AUDIT d.o.o. je članica
MOORE GLOBAL NETWORK Ltd. jedne od, na svijetu najvećih, međunarodno prestižnih revizorskih, računovodstvenih i poslovno konzultantskih tvrtki. MOORE GLOBAL NETWORK Ltd. sa glavnim sjedištem u Londonu, registriran pri Institutu ovlaštenih računovođa Engleske i Welsa u 609 ureda, u 112 zemalje i zapošljavaju 30.569 visoko educiranih djelatnika.
www.moore-global.com


Hrvatska revizorska komora


Hrvatska revizorska komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske.
Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđenim Zakonom o reviziji, statutom i drugim aktima. Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave. 
Komora ima nadležnosti i obavlja zadaće na području usluga revizije i drugih stručnih područja u vezi s revizijom. 
www.revizorska-komora.hr

Hrvatski odbor za standarde financijskog izvještavanja

Hrvatski odbor za standarde financijskog izvještavanja je stručno tijelo čije članove, na prijedlog Ministra financija, imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.
Odbor ima nadležnosti da analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse, donosi, priprema za objavu i objavljuje Hrvatske standarde financijskog izvještavanja (HSFI) revizija godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija, te donosi tumačenja HSFI-ja. 

www.osfi.hr